Workshop ziekteverzuim voor leidinggevenden

 

Het uitgangspunt bij deze workshop is de regisseursrol die de leidinggevende kan hebben in het verzuimproces. De basisgedachte hierbij is dat werken in principe gezond is. Thuis blijven is alleen een optie als dit het herstelproces bevordert of als werken niet meer mogelijk is.

 

De workshop geeft leidinggevenden beter inzicht in verzuim en het leert hen signalen rondom verzuim herkennen en preventief te handelen. Ook komen er verschillende vormen van verzuimgesprekken aan de orde. Leidinggevenden leren in deze workshop om te gaan met reacties van medewerkers. De leidinggevende kan vaak een grotere rol spelen dan hij of zij denkt. 

 

Een workshop is altijd maatwerk. Samen met de organisatie wordt in kaart gebracht hoe de verzuimbeheersing en –begeleiding is geregeld en wat er eventueel veranderd kan worden. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt er een interactieve workshop gegeven.