Advisering en coaching op het gebied van Verzuimbeheersing & Verzuimbegeleiding

 

Op het gebied van verzuimbeheersing en verzuimbegeleiding zijn er twee mogelijkheden:

 

1) Enkelvoudige advisering of coaching

-  Door een professionele analyse van het verzuimdossier kan er een goed en gericht vervolgadvies gegeven worden over de te nemen re-integratiestappen om het verzuimdossier tot een goed einde te brengen.

-  Door een oplossings- en doelgerichte coaching wordt een medewerker aangezet tot verandering en een nieuwe balans tussen belasting en belastbaarheid zodat er weer optimaal gefunctioneerd wordt.

 

2) Verzuimregie totaal & Casemanagement

Advies, coaching en administratieve ondersteuning gedurende de looptijd van een (langdurig) verzuimdossier. Alle noodzakelijke stappen in het gehele verzuimproces met betrekking tot de Wet Verbetering Poortwachter kunnen worden gezet inclusief vastlegging in het verzuimdossier, met als doel om het ziekteverzuim en de WAO/WIA instroom te verlagen. De financiële schadelast blijft voor een werkgever en werknemer hierdoor beperkt.

Welke stappen kunnen worden gezet?

- inzet van een ervaren bedrijfsarts

- duidelijke vraagstelling met betrekking tot de probleemanalyse richting bedrijfsarts

- vastlegging re-integratiedossier (Plan van Aanpak, bijstellingen, eerstejaarsevaluatie, eindevaluatie)

- inzet van een erkende arbeidsdeskundige

- correspondentie (schriftelijk/telefonisch) met het UWV

- inzet interventiepartijen

- aanvragen deskundigenoordeel UWV

- verzorgen 42e weekmelding UWV

- nagaan of er een vervroegde WIA-aanvraag ingediend kan worden en zo nodig verzorgen WIA-aanvraag.