Advisering en coaching op het gebied van Inzetbaarheid & Werkplezier

 

De balans tussen de vaardigheden van een medewerker en de belangen van de organisatie kan onder druk komen te staan door veranderingen in de privésituatie en/of de werksituatie. Werkplezier is de motor van productiviteit en voorkomt de afname van de inzetbaarheid van de medewerker en uiteindelijk een verminderd functioneren en ziekteverzuim bij de medewerker. Als coach ben ik in staat om zowel op het persoonlijk als organisatorisch vlak invloed uit te oefenen met als doel het  voorkomen, verbeteren of veranderen van zaken die de balans beïnvloeden.

Bij V-Power at Work is een brede kennis aanwezig op het gebied van (duurzame) inzetbaarheid, arbeidsrecht, sociale zekerheid, mentale weerbaarheid, fysieke fitheid, loopbaanontwikkeling en opleiding. Hiermee is het mogelijk om medewerkers met mentale en fysieke klachten te helpen, juridische vragen te beantwoorden, managers te ondersteunen in hun rol en op te treden als sparringpartner van de directie.

 

Belangrijke vraagstukken om te beantwoorden zijn onder meer:

Zijn de medewerkers vitaal?

Wat motiveert de werknemers?

Hoe kunnen werknemers in de toekomst nog toegevoegde waarde bieden binnen de organisatie?

Sluiten de ambities van de werknemer aan bij de mogelijkheden die geboden worden door de organisatie?

Over welke competenties beschikt de werknemer?

Passen de competenties bij de huidige functieomschrijving?

Hoe kunnen competenties nog beter worden ontwikkeld ten gunste van de organisatie?

 

VOORKOMEN - VERBETEREN - VERANDEREN 

De rode draad is de drie eenheid: voorkomen-verbeteren-veranderen. Hoe kunnen we problemen voorkomen, de productiviteit verbeteren of een permanente verandering doorvoeren die zowel voor de werkgever als de medewerker een blijvend goed gevoel en resultaat geeft.